Transcribathon Zagreb 2022

7 - 11 November

Transcribathon Zagreb cjelotjedni je događaj koji će se održati od 7. do 11. studenog na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na događaju će sudjelovati studenti Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti kao budući djelatnici baštinskih ustanova kako bi dobili nova iskustva koja će primjenjivati u svojem budućem radu. Sudjelovanjem na ovom događaju studenti će omogućiti veću pristupačnost izabranih dijelova fondova i zbirki povjesničarima, istraživačima, svojim kolegama i ostaloj zainteresiranoj javnosti. Studenti će prepisivati podatke s dokumenata te ih poboljšavati dodavanjem datuma, mjesta, identificiranjem osoba ili drugih povijesnih podataka.

Za događaj će se koristiti rukom pisani dokumenti koji su do sada bili dostupni samo u analognom obliku, na papiru i drugim materijalima. Manji dio dokumenata bio je digitaliziran i ranije, ali su oni bili dostupni samo u radnom prostoru Državnog arhiva u Zagrebu. Sudjelovanjem u ovom događaju Državni arhiv u Zagrebu dobiva novu platformu za prezentaciju svojeg gradiva i mogućnosti koje ono skriva.

Transcribathon Zagreb is a week-long event that will take place from November 7th to 11th at the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb. The main participants of the event are students of the Department of Information and Communication Sciences. As future employees of heritage institutions, they will gain new experiences that they could apply in their future work. By participating in this event, students will work on selected parts of funds and collections ensuring them more accessibility to historians, researchers, their colleagues, and other interested members of the public. Students will transcribe data from documents and enhance them by adding dates, places, and identifying people or other historical information.

The event will use handwritten documents, which until now were only available in analog form, on paper and other materials. A small part of the documents had been digitized before, but they were only available in the workspace of the State Archives in Zagreb. By participating in this event, the State Archives in Zagreb gets a new platform for the presentation of its material and the possibilities it hides.


Transcribathon - Zagreb 2022  |  Our program

 7 - 11 November |  Faculty of Humanities and Social Science in Zagreb |   Street Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb

07/11/2022, Monday

13:00 | Transcribathon Introduction. Start of the run

 

08/11/2022, Tuesday

00:00 - 24:00 | Transcribathon independent work

 

09/11/2022, Wednesday

09:00 - 12:30 | Transcribathon group work

12:30 - 14:00 | Transcribathon Q&A

 

10/11/2022, Thursday

09:00 - 12:30 | Transcribathon group work

20:00              | Current Top 10 participants are selected to present on Friday

 

11/11/2022, Friday

10:00 - 11:00 | Preparation time for presentations

11:00 - 12:00 | Presentations of Top 10 participants (as of 10/11, 20:00)

12.00 - 12.30 | Jury deliberation

12.30 - 13.00 | Award ceremony

 

Ivan Ulčnik (1880 – 1963)

Ivan Ulčnik (1880. – 1963.), gradski porezni oficijal i porezni savjetnik zagrebačke gradske općine, jedan od osnivača i dugogodišnji predsjednik Društva Zagrebčana, bio je dosljedan sakupljač fotografija i zapisa o gradu Zagrebu i njegovim stanovnicima. U zbirci koju je stvorio tijekom svojeg života možemo pronaći fotografije, razglednice, dopisnice, isječke iz novina te njegove bilješke i komentare o gradu i njegovoj prošlosti. Fotografijama i razglednicama često je dodavao opise ili imenovao osobe koje su na slikama (gradivo većinom na hrvatskom jeziku).


Ivan Ulčnik (1880 – 1963), city tax official and tax advisor of the Zagreb city municipality, one of the founders and long-time president of the Society of Zagrebians, was a tenacious collector of photographs and records about the city of Zagreb and its inhabitants. In the collection he created during his life, we can find photos, postcards, stationery, newspaper clippings and his notes and comments about the city and its past. He often added descriptions to photographs and postcards or named the people in the pictures (the material is mostly in Croatian).

Dragutin Hirc (1853 – 1921)

Dragutin Hirc (1853. – 1921.), hrvatski prirodoslovac, geograf i putopisac, autor je brojnih stručnih i znanstvenih radova kao i popularnih članaka. Završio je učiteljsku školu u Zagrebu, radio kao učitelj u Lukovdolu, Sisku, Bakru, Lepoglavi, Osijeku i Zagrebu. Studirao je zoologiju i botaniku u Grazu. U Zagrebu je specijalizirao botaniku. Proučavao je floru i faunu različitih krajeva Hrvatske. Objavljivao je putopise s mnoštvom korisnih podataka za današnje istraživače. Dio njegovih radova i bilješki sačuvan je u Državnom arhivu u Zagrebu i moći ćete ih transkribirati tijekom ovog događaja (gradivo je većinom na hrvatskom jeziku.


Dragutin Hirc (1853 – 1921), Croatian naturalist, geographer and travel writer, author of numerous professional and scientific works as well as popular articles. He graduated from teacher training school in Zagreb, and worked as a teacher in Lukovdol, Sisak, Bakar, Lepoglava, Osijek and Zagreb. He studied zoology and botany in Graz. He specialized in botany in Zagreb. He studied the flora and fauna of different parts of Croatia. He published travelogues with lots of useful information for today's researchers. Part of his works and notes have been preserved in the State Archives in Zagreb and you will be able to transcribe them during this event (the material is mostly in Croatian).


Dragutin Hirc Collection

 
 
 
 

12 ITEMS

 67% NOT STARTED

 33% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Proslava sjedinjenja države Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 5.XII.1918.

12 Items

Sjećanje Dragutina Hirca na proslavu sjedinjenja Države Slovenaca, Hrvata i Srba i prosinačke žrtve 1918. godine.

go to:
 
 
 
 

13 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Pred oltarom-muž i žena

13 Items

Memoarski zapisi Dragutina Hirca o vjenčanju sa suprugom Sofijom i životu neposredno nakon vjenčanja.

go to:
 
 
 
 

3 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Pismo koje je Dragutinu Hircu uputio Juraj Žerjavić

3 Items

Prijepis pisama koje je Dragutinu Hircu slao Juraj Žerjavić u pogledu Davida Starčevića.

go to:
 
 
 
 

7 ITEMS

 43% NOT STARTED

 57% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

U II. tečaju

7 Items

Memoarski zapisi Dragutina Hirca o njegovom pohađanju II. tečaja

go to:
 
 
 
 

1 ITEM

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Smrt moga otca

1 Item

Memoarski zapis Dragutina Hirca o smrti njegova oca

go to:
 
 
 
 

1 ITEM

 0% NOT STARTED

 0% EDIT

 100% REVIEW

 0% COMPLETED

Zbirka Dragutina Hirca

1 Item

Serija sadrži zbirku arhivalija koje je Dragutin Hirc sakupio tijekom svoga rada na djelu Stari Zagreb, namijenivši joj ilustrativnu fukciju. Ovaj materijal je sredila i dopunila Sofija Hirc, snaha Dragutina Hirca. Zbirka obuhvaća 99 komada (dopisnica, fotografija, litografija i novinskih izrezaka).

go to:
 
 
 
 

7 ITEMS

 71% NOT STARTED

 29% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Moja "prva" ljubav, božanska ljubav

7 Items

Memoarski zapisi Dragutina Hirca o njegovim prvim ljubavima.

go to:
 
 
 
 

4 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Exhumacija

4 Items

Memoarski zapisi Dragutina Hirca o ekshumaciji njegove majke i djeda uz opis troškova.

go to:
 
 
 
 

13 ITEMS

 85% NOT STARTED

 15% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Kako sam tražio nakladnika za djelo "Stari Zagreb"

13 Items

Memoarski zapisi Dragutina Hirca o potrazi za nakladnikom za njegovo djelo Stari Zagreb

go to:
 
 
 
 

25 ITEMS

 92% NOT STARTED

 8% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

U Zagrebu i Sisku 1875.-1877.

25 Items

Memoarski zapisi Dragutina Hirca o njegovom životu i radu u Zagrebu i Sisku od 1875. do 1877. godine

go to:
 
 
 
 

4 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Rasap moje obiteljske kuće

4 Items

Memoarski zapisi Dragutina Hirca o obiteljskoj dinamici njegovih roditelja.

go to:
 
 
 
 

4 ITEMS

 25% NOT STARTED

 50% EDIT

 25% REVIEW

 0% COMPLETED

Prva proslava Vidovdana u Zagrebu

4 Items

Sjećanje Dragutina Hirca na proslavu prvog Vidovdana u Zagrebu

go to:
 
 
 
 

6 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

U Lukovu dolu

6 Items

Memoarski zapisi Dragutina Hirca o životu u Lukovom Dolu

go to:
 
 
 
 

1 ITEM

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Pismo koje je Dragutinu Hircu uputila Nakladna tiskara Antuna Scholza

1 Item

Pismo koje je Nakladna tiskara Antuna Scholza poslala Dragutinu Hircu vezano uz njegove obaveze prema tiskari i objavi novih djela.

go to:
 
 
 
 

6 ITEMS

 50% NOT STARTED

 50% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Srbski djaci u Zagrebu

6 Items

Sjećanje Dragutina Hirca na događaje 1918. i 1919. godine

go to:
 
 
 
 

6 ITEMS

 0% NOT STARTED

 0% EDIT

 100% REVIEW

 0% COMPLETED

Hirc Dragutin

6 Items

Fond sadrži svega nekoliko osobnih dokumenata Dragutina Hirca, ali su brojni njegovi memoarski zapisi, gotovo bez vremenskih i sadržajnih praznina, rukopisi kao i materijal njegove zbirke koju je formirao tijekom sastavljanja svoga djela Stari Zagreb. Sastoji se od pet serija: Osobni dokumenti i prilozi za biografiju, Memoarski zapisi, Rukopisi i članci, Korespondencija, Zbirka Dragutina Hirca

go to:
 
 
 
 

23 ITEMS

 70% NOT STARTED

 30% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

U predvečerje velikog dana 1918

23 Items

Sjećanje Dragutina Hirca na događaje vezane uz rapad Austro-Ugarske Monarhije i stvaranje Države Slovenaca, Hrvata i Srba

go to:
 
 
 
 

6 ITEMS

 67% NOT STARTED

 33% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

U roditeljskom domu

6 Items

Memoarski zapisi Dragutina Hirca o odrastanju u roditeljskom domu.

go to:
 
 
 
 

58 ITEMS

 90% NOT STARTED

 10% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Moja 60 godiš. života (16.4.1913.) i 40 godiš. knjiž. rada (15.8.1912.)

58 Items

Memoarski zapisi Dragutina Hirca o obilježavanju njegove četrdesete godišnjice književnog rada i šezdesetog rođendan.

go to:
 
 
 
 

33 ITEMS

 88% NOT STARTED

 12% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

U Osieku od 3. listopada 1891. U Gracu od 30. listopada 1892. do 3. kolovoza 1893. U Osieku od 5. kolovoza 1893.

33 Items

Memoarski zapisi Dragutina Hirca o njegovom životu i radu u Osijeku i Grazu

go to:
 
 
 
 

9 ITEMS

 89% NOT STARTED

 11% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Rodoslovlje moje porodice

9 Items

Prikaz rodoslovlja Dragutina Hirca.

go to:
 
 
 
 

30 ITEMS

 93% NOT STARTED

 7% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Naše povrće

30 Items

Koncept Naše povrće: kulturno-historijska i gastronomske crtice

go to:
 
 
 
 

30 ITEMS

 97% NOT STARTED

 3% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Stari Zagreb

30 Items

Drugi dio rukopisa Hircovog djela Stari Zagreb: Nova Ves

go to:
 
 
 
 

52 ITEMS

 63% NOT STARTED

 37% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

U Zagrebu od god. 1895.

52 Items

Memoarski zapisi Dragutina Hirca o životu i radu u Zagrebu od 1895. godine

go to:
 
 
 
 

7 ITEMS

 86% NOT STARTED

 14% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Moji roditelji i moj rod

7 Items

Memoarski zapisi Dragutina Hirca o njegovim roditeljima i široj obitelji.

go to:
 
 
 
 

41 ITEMS

 100% NOT STARTED

 0% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Stari Zagreb

41 Items

Drugi dio rukopisa Hircovog djela Stari Zagreb: Laška ulica

go to:
 
 
 
 

21 ITEMS

 90% NOT STARTED

 10% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

U gimnaziji i realci

21 Items

Memoarski zapisi Dragutina Hirca o njegovim srednjoškolskim danima.

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Pismo doktora Miroslava Hirtza bratu Cvetku

2 Items

Pismo koje je Miroslav Hirtz uputio bratu Cvetku.

go to:
 
 
 
 

80 ITEMS

 99% NOT STARTED

 1% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

U Lepoglavi 28./3.1887.-31.5.1890. i Zagrebu od 35.1890.-14.10.1891.

80 Items

Memoarski zapisi Dragutina Hirca o njegovom životu i radu u Lepoglavi i Zagrebu

go to:
 
 
 
 

100 ITEMS

 89% NOT STARTED

 11% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

U Bakru od 1877.-1887.

100 Items

Memoarski zapisi Dragutina Hirca o njegovom životu i radu u Bakru od 1877. do 1887. godine

go to:
 
 
 
 

100 ITEMS

 100% NOT STARTED

 0% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Stari Zagreb

100 Items

Drugi dio rukopisa Hircovog djela Stari Zagreb: Kaptol

go to:
 
 
 
 

4 ITEMS

 75% NOT STARTED

 25% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Srbi u Zagrebu, Francuzi u Zagrebu

4 Items

Sjećanje Dragutina Hirca na dolazak srpske i francuske vojske u Zagreb.

go to:
 
 
 
 

4 ITEMS

 50% NOT STARTED

 50% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Naše porodično ime

4 Items

Memoarski zapisi Dragutina Hirca o njegovom obiteljskom imenu.

go to:
 
 
 
 

1 ITEM

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Od poroda do god. 1875

1 Item

Naslovni list memoarskih zapisa Dragutina Hirca o njegovom životu od rođenja do 1875. godine.

go to:
 
 
 
 

40 ITEMS

 90% NOT STARTED

 10% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Moja 30-godišnjica književ. rada i 50 god. života 1903.

40 Items

Memoarski zapisi Dragutina Hirca o proslavi njegove tridesete godišnjice književnog rada te pedesetog rođendana

go to:
 
 
 
 

1 ITEM

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Pismo koje je Dragutinu Hircu uputio Milan Gršković

1 Item

Pismo koje je Milan Gršković poslao Dragutinu Hircu vezano uz odluku da Hirc neće predavati prirodopis na učiteljskoj školi.

go to:

Ivan Ulčnik Collection

 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Fijan Andrija

2 Items

Ravnatelj HNK Andrija Fijan, zgrada HNK, dopisnica

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 50% NOT STARTED

 50% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Jelačić ban Josip, Novi Dvori

2 Items

Dokument obitelji Jelačić

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Freudenreich Milka

2 Items

Milka (Mici) Freudenreich

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 0% EDIT

 100% REVIEW

 0% COMPLETED

Ilica

2 Items

Bilješka o Ilici 1902. godine

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Građanske čete zagrebačke

2 Items

Zastave građanske čete zagrebačke 1813

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Jelačićev trg, opis situacije

2 Items

Bilješka o stanju trga bana Josipa Jelačića 1882. godine

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Jurjaves

2 Items

Prijepis teksta iz Standlovog albuma Jurjevac iz 1867. godine

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Jelačićev trg 1930.

2 Items

Bilješka o stanju trga bana Josipa Jelačića 1930. godine

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Ilica

2 Items

Bilješka o Ilici nakon 1910. godine

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Jelačićev trg 1860. godine

2 Items

Bilješka o trgu bana Josipa Jelačića s rasporedom kuća i drugih elemenata 1860. godine

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Jelačićev trg 1860. godine

2 Items

Bilješka o trgu bana Josipa Jelačića sa sjeverozapadne strane

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Jelačićev trg 1897.

2 Items

Bilješka o stanju trga bana Josipa Jelačića 1897. godine

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Jelačićev trg 1935.

2 Items

Bilješka o sjevernoj strani trga bana Josipa Jelačića

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Jurišićeva ulica

2 Items

Bilješka o stanju Jurišićeve ulice 1908. godine

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Jelačićev trg 1880. godine

2 Items

Trg bana Josipa Jelačića iz godine 1880.

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Jurjevac

2 Items

Bilješka o proslavi stogodišnjice perivoja Jurjevac

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Blaž Sveti

2 Items

Bilješka o slici svetog Blaža, Adamu Balogu, Barbari Ballogh i Franji Balloghu

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 50% NOT STARTED

 50% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Jelačićev trg 1908.

2 Items

Bilješka o stanju trga bana Josipa Jelačića 1908. godine

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 50% NOT STARTED

 50% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Jelačićev trg 1930.

2 Items

Bilješka o stanju istočne i južne strane trga bana Josipa Jelačića 1930. godine

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 0% EDIT

 100% REVIEW

 0% COMPLETED

Jelačićev trg, misa nakon potrea 1880. godine

2 Items

Misa na trgu bana Josipa Jelačića nakon potresa u studenom 1880. godine

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Šenoa August

2 Items

Bilješka o postavljanju spomen ploče Augustu Šenoi na kući Stjepana Ivankovića u Vlaškoj ulici broj 35

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Krešić Mijo

2 Items

Bilješka o djeci Mije Krešića

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Kulper Andrija

2 Items

Bilješka o doktoru Andriji Kupljeru, njegovom životu i radu

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 0% EDIT

 100% REVIEW

 0% COMPLETED

Katedrala

2 Items

Bilješka o slikama katedrale u Hrvatskoj prosvjeti

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 50% NOT STARTED

 50% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Kulper Johann

2 Items

Svjedodžba Johana Kulpera

go to:
 
 
 
 

1 ITEM

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Vojkffy

1 Item

Popratno pismo uz fotografije obitelji Vojkffy poslano Ivanu Ulčniku

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 50% NOT STARTED

 50% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Kazalište

2 Items

Bilješka o predstavi Dragutina Ivanskoga Zobeni velikaš ili Gizdost i golotinja

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Maksimir

2 Items

Bilješka o nacrtu Maksimira iz 1842. godine

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 50% NOT STARTED

 50% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Kneizel Josip

2 Items

Bilješka o Josipu Kneizelu

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Rauch banska insignija

2 Items

Bilješka o Rauchovoj banskoj insigniji

go to:
 
 
 
 

1 ITEM

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Kapucinska kapela svete Marije

1 Item

Bilješka o kapeli svete Marije

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 50% NOT STARTED

 50% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Kolarić Mirko

2 Items

Bilješka o vatrogasnom stručnjaku Mirku Kolariću

go to:

All Documents

 
 
 
 

1 ITEM

 100% NOT STARTED

 0% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Potrošačka kartica prezime Raić

1 Item

Potrošačka kartica sadrži podatke o osobama koje su se prijavljivale radi raspodjele živežnih namirnica u Zagrebu tijekom Drugog svjetskog rata. Sadrži podatke o podnosiocu prijave (ime i prezime, adresa) te osobama koje se nalaze u kućanstvu, njihova imena, godine rođenja, odnos prema podnosiocu prijave, zanimanje i mjesto rada.

go to:
 
 
 
 

1 ITEM

 100% NOT STARTED

 0% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Potrošačka kartica prezime Filipović

1 Item

Potrošačka kartica sadrži podatke o osobama koje su se prijavljivale radi raspodjele živežnih namirnica u Zagrebu tijekom Drugog svjetskog rata. Sadrži podatke o podnosiocu prijave (ime i prezime, adresa) te osobama koje se nalaze u kućanstvu, njihova imena, godine rođenja, odnos prema podnosiocu prijave, zanimanje i mjesto rada.

go to:
 
 
 
 

1 ITEM

 100% NOT STARTED

 0% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Potrošačka kartica prezime Čopor

1 Item

Potrošačka kartica sadrži podatke o osobama koje su se prijavljivale radi raspodjele živežnih namirnica u Zagrebu tijekom Drugog svjetskog rata. Sadrži podatke o podnosiocu prijave (ime i prezime, adresa) te osobama koje se nalaze u kućanstvu, njihova imena, godine rođenja, odnos prema podnosiocu prijave, zanimanje i mjesto rada.

go to:
 
 
 
 

1 ITEM

 100% NOT STARTED

 0% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Potrošačka kartica prezime Feher

1 Item

Potrošačka kartica sadrži podatke o osobama koje su se prijavljivale radi raspodjele živežnih namirnica u Zagrebu tijekom Drugog svjetskog rata. Sadrži podatke o podnosiocu prijave (ime i prezime, adresa) te osobama koje se nalaze u kućanstvu, njihova imena, godine rođenja, odnos prema podnosiocu prijave, zanimanje i mjesto rada.

go to:
 
 
 
 

1 ITEM

 0% NOT STARTED

 0% EDIT

 100% REVIEW

 0% COMPLETED

Potrošačka kartica prezime Škreblin

1 Item

Potrošačka kartica sadrži podatke o osobama koje su se prijavljivale radi raspodjele živežnih namirnica u Zagrebu tijekom Drugog svjetskog rata. Sadrži podatke o podnosiocu prijave (ime i prezime, adresa) te osobama koje se nalaze u kućanstvu, njihova imena, godine rođenja, odnos prema podnosiocu prijave, zanimanje i mjesto rada.

go to:
 
 
 
 

1 ITEM

 100% NOT STARTED

 0% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Potrošačka kartica prezime Glogoški Regel

1 Item

Potrošačka kartica sadrži podatke o osobama koje su se prijavljivale radi raspodjele živežnih namirnica u Zagrebu tijekom Drugog svjetskog rata. Sadrži podatke o podnosiocu prijave (ime i prezime, adresa) te osobama koje se nalaze u kućanstvu, njihova imena, godine rođenja, odnos prema podnosiocu prijave, zanimanje i mjesto rada.

go to:
 
 
 
 

1 ITEM

 100% NOT STARTED

 0% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Potrošačka kartica prezime Fabijančić

1 Item

Potrošačka kartica sadrži podatke o osobama koje su se prijavljivale radi raspodjele živežnih namirnica u Zagrebu tijekom Drugog svjetskog rata. Sadrži podatke o podnosiocu prijave (ime i prezime, adresa) te osobama koje se nalaze u kućanstvu, njihova imena, godine rođenja, odnos prema podnosiocu prijave, zanimanje i mjesto rada.

go to:
 
 
 
 

1 ITEM

 100% NOT STARTED

 0% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Potrošačka kartica prezime Piljek

1 Item

Potrošačka kartica sadrži podatke o osobama koje su se prijavljivale radi raspodjele živežnih namirnica u Zagrebu tijekom Drugog svjetskog rata. Sadrži podatke o podnosiocu prijave (ime i prezime, adresa) te osobama koje se nalaze u kućanstvu, njihova imena, godine rođenja, odnos prema podnosiocu prijave, zanimanje i mjesto rada.

go to:
 
 
 
 

1 ITEM

 100% NOT STARTED

 0% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Potrošačka kartica prezime Erjavec

1 Item

Potrošačka kartica sadrži podatke o osobama koje su se prijavljivale radi raspodjele živežnih namirnica u Zagrebu tijekom Drugog svjetskog rata. Sadrži podatke o podnosiocu prijave (ime i prezime, adresa) te osobama koje se nalaze u kućanstvu, njihova imena, godine rođenja, odnos prema podnosiocu prijave, zanimanje i mjesto rada.

go to:
 
 
 
 

1 ITEM

 100% NOT STARTED

 0% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Potrošačka kartica prezime Šafarić

1 Item

Potrošačka kartica sadrži podatke o osobama koje su se prijavljivale radi raspodjele živežnih namirnica u Zagrebu tijekom Drugog svjetskog rata. Sadrži podatke o podnosiocu prijave (ime i prezime, adresa) te osobama koje se nalaze u kućanstvu, njihova imena, godine rođenja, odnos prema podnosiocu prijave, zanimanje i mjesto rada.

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Kovačić Franciska

2 Items

Franciska Kovačić, supruga Aleksandera Kovačića

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Rauch banska insignija

2 Items

Banska insignija Raucha: Vilim Hatz nosi zastavu, Julijo pl. Jelačić sa žezlom, Hinko Francisci nosi hrvatsku zastavu, Stanković, Krešić, Antun Nossan i dvije osobe (banderij Zagreba)

go to:


Winners of Transcribathon Zagreb 2022!

Eva Vitković - 1st prize for the largest number of transcriptions
Antonija Tomašković - 2nd prize for the largest number of transcriptions
Larisa Feriz - 3rd prize for the largest number of transcriptions

Marijeta Ćubrić - 1st prize for enrichments
Branimir Guć - 2nd prize for enrichments
Maja Dražić - 3rd prize for enrichments

Tena Matićević - 1st prize for the presentation
Sara Pondeljak - 2nd prize for the presentation
Eva Vitković - 3rd prize for the presentation

Congratulations to the winners and a special thanks to everyone involved this week!

Transcription Week Progress

Unfortunately there are currently no stats available for

Unfortunately there are currently no stats available for

Top Transcribers

 • 1

  Eva Vitković

  258 Miles in this campaign

  49,134 Characters in this campaign | 385 Enrichments

 • 2

  Marijeta Čubrić

  244 Miles in this campaign

  39,576 Characters in this campaign | 478 Enrichments

 • 3

  Branimir Guć

  214 Miles in this campaign

  38,224 Characters in this campaign | 396 Enrichments

 • 4

  Antonija Tomašković

  211 Miles in this campaign

  38,342 Characters in this campaign | 357 Enrichments

 • 5

  Sara Pondeljak

  89 Miles in this campaign

  24,984 Characters in this campaign | 22 Enrichments

 • Next