Transcribathon Cluj 2019

A 24-hour transcribathon took place at the Biblioteca Județeană "Octavian Goga" Cluj, Romania, from 11 am, Wednesday  to 12pm, Thursday 12 December, 2019.
In commemoration of the 30-year anniversary of the Romanian Revolution, 4 different teams competed in transcribing and enriching Romanian documents from the Europeana 1989 collection.
All of the teams showed excellent skills in transcribing the historical documents. An especially big congratulations goes to the winner, Team 2 with 38,384 characters !


Characters Transcribed

19351
38384
19255
17721
Team 1: 19351
Team 2: 38384
Team 3: 19255
Team 4: 17721

Top Teams

No data yet...


Assigned Documents

Team 1

 
 
 
 

5 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Documente privind activitatea didactică a Ioanei Em. Petrescu (1983-1984)

5 Items

Manuscrise dactilografiate și cu însemnări olografe aparținând Ioanei Em. Petrescu, lector la Facultatea de Filologie a Universității Babeș-Bolyai Cluj, Catedra de literatură română şi teoria literaturii, cuprinzând planificarea tematicii cursului și a seminariilor de Istoria literaturii române, programa și bibliografia aferentă pentru anul II, secția - română pentru anul universitar 1983-1984. Datate 15 septembrie 1983. || Zilele colecțiilor 1989 || Independent digitisation

go to:
 
 
 
 

16 ITEMS

 31% NOT STARTED

 69% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Documente privind activitatea didactică a Ioanei Em. Petrescu (1988-1989)

16 Items

Zilele colecțiilor 1989 || Independent digitisation || Manuscrise dactilografiate și cu însemnări olografe aparținând Ioanei Em. Petrescu, lector la Facultatea de Filologie a Universității Babeș-Bolyai Cluj, Catedra de literatură română şi teoria literaturii, cuprinzând planificarea tematicii, și bibliografia cursului și a seminariilor facultative de Poetică și critică literară pentru anul IV, secția – română și a cursului și seminariilor de Istoria literaturii române, aferentă pentru anul II, secția - română pentru anul universitar 1988-1989.

go to:
 
 
 
 

11 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Documente privind activitatea didactică a Ioanei Em. Petrescu (1986-1987)

11 Items

Zilele colecțiilor 1989 || Manuscrise dactilografiate și cu însemnări olografe aparținând Ioanei Em. Petrescu, lector la Facultatea de Filologie a Universității Babeș-Bolyai Cluj, Catedra de literatură română şi teoria literaturii, cuprinzând planificarea tematicii, programa și bibliografia cursului și a seminariilor facultative de Poetică și critică literară pentru anul IV, secția – română și a cursului și seminariilor de Istoria literaturii române, aferentă pentru anul II, secția - română pentru anul universitar 1986-1987. || Independent digitisation

go to:
 
 
 
 

6 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Manuscrise dactilografiate privind activitatea profesională a Ioanei Em. Petrescu

6 Items

Independent digitisation || Zilele colecțiilor 1989 || Documentele cuprind manuscrise dactilografiate privind activitatea profesională a Ioanei Em. Petrescu (1941-1990) în perioada 1982-1983. Notă informativă întocmită de Ioana Em. Petrescu (1941-1990), lector la Facultatea de Filologie a Universităţii Babeş-Bolyai, asupra activităţii didactice, culturale şi obşteşti din perioada ianuarie – octombrie 1983. Cel de al doilea semestru al anului universitar 1982-1983 a fost ultima perioadă în care Ioana Em. Petrescu a predat la UCLA, SUA ca visiting lecturer. La întoarcerea în ţară îşi reia activitatea de lector la catedra de Istorie a limbii şi literaturii române. Raportul este datat 9 noiembrie 1983. Raport de activitate întocmit de Ioanei Em. Petrescu (1941-1990) pentru anul universitar 1982-1983, ultimul an când în calitate de bursieră Fulbright aceasta a predat ca visiting lecturer la UCLA, SUA. Raportul cuprinde: activitatea didactică, ştiinţifică şi culturală și este datat august 1983.

go to:
 
 
 
 

4 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Documente privind activitatea didactică a Ioanei Em. Petrescu (1987-1988)

4 Items

Independent digitisation || Zilele colecțiilor 1989 || Manuscrise dactilografiate și cu însemnări olografe aparținând Ioanei Em. Petrescu, lector la Facultatea de Filologie a Universității Babeș-Bolyai Cluj, Catedra de literatură română şi teoria literaturii, cuprinzând planul activităților de autoperfecționare, planificarea tematicii, programa și bibliografia cursului și a seminariilor facultative de Poetică și critică literară pentru anul IV, secția - română pentru anul universitar 1987-1988.

go to:
 
 
 
 

6 ITEMS

 100% NOT STARTED

 0% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Documente privind activitatea didactică a Ioanei Em. Petrescu (1985-1986)

6 Items

Zilele colecțiilor 1989 || Independent digitisation || Manuscrise dactilografiate și cu însemnări olografe aparținând Ioanei Em. Petrescu, lector la Facultatea de Filologie a Universității Babeș-Bolyai Cluj, Catedra de literatură română şi teoria literaturii, cuprinzând planificarea tematicii cursului și a seminariilor de Istoria literaturii române, programa și bibliografia aferentă pentru anul II, secția - română pentru anul universitar 1985-1986. Datate 15 septembrie 1985.

go to:
 
 
 
 

11 ITEMS

 100% NOT STARTED

 0% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Documente privind activitatea didactică a Ioanei Em. Petrescu (1981-1982)

11 Items

Zilele colecțiilor 1989 || Independent digitisation || Manuscrise dactilografiate și cu însemnări olografe aparținând Ioanei Em. Petrescu, lector la Facultatea de Filologie a Universității Babeș-Bolyai Cluj, Catedra de literatură română şi teoria literaturii, cuprinzând planificarea tematicii cursului și a seminariilor de Istoria literaturii române și bibliografiile aferente pentru anul I și II, secțiile de română și română – limbă străină: engleză, franceză, germană, rusă pentru anul universitar 1981-1982. Planul calendaristic al seminarului de Istoria literaturii române susţinut de Ioana Em.Petrescu (1941-1990) la Facultatea de Filologie, Catedra de literatură română şi teorialiteraturii, semestrul I, anul universitar 1981-1982, anul II Limba română. Bibliografia cursului de Istoria literaturii române susţinut de Ioana Em. Petrescu (1941-1990) la Facultatea de Filologie, Catedra de literatură română şi teoria literaturii, semestrul I, anul universitar 1981-1982, anul II Limba română. Programa cursului de Istoria literaturii române susţinut de Ioana Em. Petrescu (1941-1990) la Facultatea de Filologie, Catedra de literatură română şi teoria literaturii, semestrul I, anul universitar 1981-1982, anul II Limba română Planul calendaristic al seminarului de Istoria literaturii române susţinut de Ioana Em. Petrescu (1941-1990) la Facultatea de Filologie, Catedra de literatură română şi teoria literaturii, semestrul I, anul universitar 1981-1982, anul II Limba română, dactilografiat şi cu însemnările olografe ale Ioanei Em. Petrescu. Programa cursului de Istoria literaturii române susţinut de Ioana Em. Petrescu (1941-1990) la Facultatea de Filologie, Catedra de literatură română şi teoria literaturii, anul universitar 1981-1982, anul II Limba română. Bibliografia cursului de Istoria literaturii române susţinut de Ioana Em. Petrescu (1941-1990) la Facultatea de Filologie, Catedra de literatură română şi teoria literaturii, anul universitar 1981-1982, anul II Limba română, dactilografiaţă şi cu însemnări olografe ale Ioanei Em. Petrescu.

go to:

Team 3

 
 
 
 

1 ITEM

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Bibliografie de curs

1 Item

Independent digitisation || Manuscris dactilografiat cu însemnarea olografă a Ioanei Em. Petrescu, lector la Facultatea de Filologie a Universității Babeș-Bolyai Cluj, pentru cursul de Teoria literaturii, anul I – Engleză pentru semestrul II al anului universitar 1985-1986. || Zilele Colecției 1989

go to:
 
 
 
 

6 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Montaj literar

6 Items

Montaj literar din decembrie 1984 intitulat REPUBLICII DIN LAUDE CUNUNĂ dedicat celei de-a 37-a aniversări a proclamării Republicii, împreună cu invitația din partea Bibliotecii Județene Cluj către 78 de biblioteci comunale de participare la acesta. || Montaj literar din decembrie 1984 intitulat REPUBLICII DIN LAUDE CUNUNĂ dedicat celei de-a 37-a aniversări a proclamării Republicii, împreună cu invitația din partea Bibliotecii Județene Cluj către 78 de biblioteci comunale de participare la acesta.

go to:
 
 
 
 

1 ITEM

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Personalul Bibliotecii Județene Cluj în 1983

1 Item

Zilele Colecției 1989-iulie 2019

go to:
 
 
 
 

1 ITEM

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Invitație Academia RSR

1 Item

Independent digitisation

go to:

Team 2

 
 
 
 

12 ITEMS

 0% NOT STARTED

 0% EDIT

 0% REVIEW

 100% COMPLETED

Achiziții de cărți: oferte, comenzi și corespondență

12 Items

Independent digitisation || Documentele fac parte din arhiva Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj din anul 1989 și reprezintă oferte și comenzi de cărți și discuri, confirmări de donație carte, corespondență referitoare la reînnoirea abonamentelor la reviste. Pentru dactilografierea textelor s-a folosit mașina de scris. || Zilele colecțiilor 1989 - iulie 2019

go to:
 
 
 
 

9 ITEMS

 78% NOT STARTED

 22% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Cereri de călătorie temporară

9 Items

Zilele colecțiilor 1989 - iulie 2019 || Independent digitisation || Documentele cuprind cereri de călătorie temporară în străinătate ale angajaților Bibliotecii Județene Cluj și adeverințe emise de instituție privind aprobarea deplasării angajaților conform concediului de odihnă. Solicitările erau realizate pentru deplasările în următoarele țări: Republica Federală Germania, Republica Populară Ungară,Republica Socialistă Cehoslovacă, Elveția, Austria, Franța, Spania, Italia, U.R.S.S. Este interesant faptul că instituția garanta pentru un comportament corespunzător al angajatului în străinătate.

go to:
 
 
 
 

7 ITEMS

 43% NOT STARTED

 57% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Corespondență cu alte instituții

7 Items

Independent digitisation || Zilele colecțiilor 1989 - iulie 2019 || Documentele cuprind acte de corespondență privind organizarea centenarului morții lui Mihai Eminescu. Printre acestea se numără o cerere de înregistrare pe bandă de magnetofon a unor fragmente din creația lui Mihai Eminescu, o adresă de solicitare a unor lucrări dedicate Poetului Național din patrimoniul Muzeului de artă Cluj-Napoca, o altă adresă privind popularizarea fondului de carte, solicitarea de expediere a unor plachete și a altor materiale editate cu ocazia centenarului Eminescu, invitația și răspunsul la cererea de participare la un simpozion la Botoșani pe aceeași temă, o adresă de solicitare a unor plante ornamentale pentru organizarea expoziției „Centenar Eminescu”.

go to:
 
 
 
 

18 ITEMS

 67% NOT STARTED

 33% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Corespondență oficială

18 Items

Zilele colecțiilor 1989 - iulie 2019 || Corespondența aparține Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj. Documentele cuprindeau adrese referitoare la deschiderea unei noi filiale în cartierul Grigorescu, scrisori de mulțumire pentru acordarea de locuințe personalului instituției, cereri de anulare a penalizărilor pentru nerestituirea cărților la termen, cereri de reducere a indicatorilor pentru județul Cluj în condițiile verificării fondului de publicații la Secția pentru adulți și a desfășurării inventarierii fondului de publicații la Biblioteca Orășenească din Gherla, lista documentelor, datelor și informațiilor cu caracter secret de serviciu, informare privind activitatea cenaclului epigramiștilor clujeni „Satiricon”, adresă de informare referitoare la organizarea unei manifestări culturale „Luna cărții la sate” și cu ocazia zilei de naștere a președintelui țării, adresă de donație a revistei Meridiane din partea Uniunea Scriitorilor Slovaci. || Independent digitisation

go to:
 
 
 
 

12 ITEMS

 83% NOT STARTED

 17% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Fișe de apreciere

12 Items

Zilele colecțiilor 1989 - iulie 2019 || Documentele cuprind fișele de apreciere pentru activitatea profesională a angajaților pe anul 1988. Textele erau scrise de mână sau dactilografiate la mașina de scris. Acestea cuprindeau: numele și prenumele, locul și data nașterii, funcția și locul de muncă, studiile, vechimea în specialitate, calificativul angajatului, conținutul aprecierii, recomandările și semnăturile comisiei de evaluare. || Independent digitisation

go to:

Team 4

 
 
 
 

1 ITEM

 100% NOT STARTED

 0% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Fotografia z ostatniego zjazdu PZPR

1 Item

Fotografia ukazuje kordon policji ochraniający ostatni zjazd PZPR || Europeana 1989 - Warszawa, 8-9.06.2013

go to:
 
 
 
 

4 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Articole din ziarul Făclia

4 Items

Articolele fac parte din ziarul Făclia din 11 ianuarie 1981 și descriu expoziția de fotografie care a fost organizată de artiștii fotografi din Cluj-Napoca în cadrul etapei municipale a Festivalului „Cântarea României”, interviul lui Ion Miclea „A fotografia înseamnă a te angaja într-o cursă împotriva dispariției, a timpului și uitării” și un testimonial referitor la un calendar-album al fotoreporterului Ion Miclea Mihale. Articol din ziarul Făclia din 1981 referitor la al X-lea colocviu studențesc de fotografie organizat de Fotoclubul studențesc „Universitatea” în zilele de 10-12 aprilie 1981 la Cluj-Napoca. || Independent digitisation || Zilele colecțiilor 1989

go to:
 
 
 
 

1 ITEM

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Diplomă concurs fotoamatori

1 Item

Zilele colecțiilor 1989 || Independent digitisation || Diplomă acordată domnului Mircea Albu care la faza județeană a concursului sindical al fotoamatorilor, organizată la Dej, a obținut mențiune pentru diapozitivul color Poteca.

go to:
 
 
 
 

5 ITEMS

 60% NOT STARTED

 40% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Salonul de artă fotografică „Viață, Imagine, Artă”

5 Items

Independent digitisation || Zilele colecțiilor 1989 || Document referitor la Salonul de artă fotografică „Viață, Imagine, Artă” organizat la Cluj-Napoca în 20 noiembrie 1981. Cuprinde o introducere realizată de Alexandru Cristea, juriul și statistica salonului, un cuvânt de încheiere adresat de Dr. Iuliu V. Albini.

go to:
 
 
 
 

1 ITEM

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Mesaj adresat artiștilor fotografi clujeni

1 Item

Mesaj adresat artiștilor fotografi clujeni în 30 decembrie 1989 în vederea organizării unei întâlniri pentru elaborarea unei platforme program la sfârșitul lunii ianuarie 1990. || Independent digitisation || Zilele colecțiilor 1989

go to:
 
 
 
 

2 ITEMS

 0% NOT STARTED

 0% EDIT

 100% REVIEW

 0% COMPLETED

Invitații artă fotografică

2 Items

Zilele colecțiilor 1989 || Invitație adresată domnului Mircea Albu, artist fotograf pentru a participa la o lecție metodică despre arta realizării diasonului, în perioada 15-16 ianuarie 1981 la Râmnicu Vâlcea. Invitația a fost elaborată de Centrul de Îndrumare a Creației Populare și a Mișcării Artistice de Masă, județul Vâlcea. Invitație de participare la ciclul de manifestări de artă fotografică și diapozitive „Vâlcea 2000”, adresată Fotoclubului Studențesc „Universitatea” Cluj-Napoca de Casa Științei și Tehnicii pentru tineret Râmnicu Vâlcea. Manifestările au avut loc în perioada 16-17 iunie 1981. || Independent digitisation

go to:
 
 
 
 

3 ITEMS

 100% NOT STARTED

 0% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Zilele Fotografice Clujene

3 Items

Zilele colecțiilor 1989 || Documentul se referă la Zilele Fotografice Clujene, manifestare organizată în perioada 29 noiembrie 1989-2 decembrie 1989 la Casa Tineretului din Cluj-Napoca și cuprinde programul manifestărilor, participanții la al 18-lea colocviu de fotografie și regulamentul de participare. || Independent digitisation

go to:
 
 
 
 

3 ITEMS

 100% NOT STARTED

 0% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

Presă din perioada Revoluției din decembrie 1989

3 Items

Zilele Colecțiilor 1989 - iulie 2019

go to:


All Documents