Transcribathon Wrocław 2022

Wrocławski Tydzień Transkrypcji to tygodniowe wydarzenie odbywające się od 30 maja do 3 czerwca br, podczas którego osoby z całej Polski, ale głównie z Wrocławia i Uniwersytetu Wrocławskiego będą współpracować, aby odblokować ważne dokumenty historyczne i uczynić je łatwiej dostępnymi dla historyków, badaczy, studentów i członków społeczeństwa.

Te odręcznie zapisane dokumenty były do tej pory dostępne w formie papierowej lub w niektórych przypadkach jako fotografie lub obrazy cyfrowe. Jednak zawarte w nich treści nie były łatwo dostępne i dlatego te ważne źródła informacji i wiedzy nie były tak szeroko wykorzystywane, jak mogłyby być.

Podczas Wrocławskiego Tygodnia Transkrypcji obrazy cyfrowe tych dokumentów będą dostępne na stronie Transcribathon.eu.

Osoby transkrybujące mogą wpisywać odręcznie informacje i wzbogacać dokumenty, identyfikując nazwy miejsc, daty lub inne dane historyczne.


Wrocław Transcription Week is a week-long event taking place from May 30 to June 3, during which people from all over Poland, but mainly from Wrocław and the University of Wrocław, will work together to unlock important historical documents and make them more accessible for historians, researchers, students and members of society. These handwritten documents have until now been available on paper or, in some cases, as photographs or digital images. However, their content was not readily available and therefore these important sources of information and knowledge were not used as widely as they could be.

 

As part of the Wrocław Transcription Week, the University Library prepared documents for transcription, the descriptions of which are presented below:

 

• Correspondence addressed to Friedrich Haase (1808-1867), professor of classical philology at the University of Wrocław; the letters come from two of his friends: Karl Rudolf Fickert (1807-1880), a classical philologist and theologian, a gymnasium teacher, director of St. Elżbieta in Wrocław and from Ernst Grubitz, a classical philologist. Please take note of the fact that these documents are all in old German handwriting style(s).

 

University of Wrocław - University Library participates in the implementation of the Enrich Europeana Plus project.


Transcribathon - Wrocław 2022  |  Nasz harmonogram  |

 

23 do 27 maja Tydzień przygotowawczy  |  Opublikujemy kilka nagranych wcześniej filmów z dodatkowymi szczegółami dotyczącymi projektu Transcribathon, kontekstem zbiorów do transkrypcji oraz instrukcjami, jak założyć konto, korzystać z oprogramowania itp.

30 maja do 3 czerwcaTydzień transkrypcji  |   Podczas Tygodnia Transkrypcji będziemy dostępni pod adresem transkrypcje@uwr.edu.pl i odpowiemy na Wasze pytania.

 


 

Zapraszamy do zaangażowania się!

 

W ramach przygotowań do Tygodnia Transkrypcji prosimy potencjalnych uczestników o zarejestrowanie swojego zainteresowania udziałem w transkrypcji, poprzez wysłanie e-mail na adres: transkrypcje@uwr.edu.pl oraz wypełnienie krótkiej ankiety.

 

Będziemy Was na bieżąco informować o przygotowaniach do wydarzenia, a po drodze udostępniać aktualności i szczegóły dotyczące jego przebiegu.

Stanisław Poniatowski (1884-1945)

Pierwsze wyprawy naukowe na Syberię zaczęto podejmować na przełomie XIX i XX wieku. Jedną z nich była ekspedycja polskiego etnologa i antropologa Stanisława Poniatowskiego do Kraju Nadamurskiego. Tu znajdziecie Dziennik z Wyprawy Prof. Stanisława Poniatowskiego w roku 1914 na Syberię i notatki do wykładów o zwyczajach świętojańskich (materiał w j. polskim).


 

The first scientific expeditions to Siberia began at the turn of the 19th and 20th centuries. One of them was the expedition of the Polish ethnologist and anthropologist Stanisław Poniatowski to the Nadamurski Region. Here you will find the Diary of the Expedition of Prof. Stanisław Poniatowski in 1914 to Siberia and notes for lectures on St. John's customs (material in Polish).

Friedrich Haase (1808-1867)

Korespondencja kierowana do Friedricha Haase (1808-1867), profesora filologii klasycznej na Uniwersytecie Wrocławskim; listy pochodzą od dwóch jego przyjaciół: Karla Rudolfa Fickerta (1807-1880), filologa klasycznego i teologa, nauczyciela gimnazjalnego, dyrektora Gimnazjum św. Elżbiety we Wrocławiu oraz od Ernsta Grubitza, filologa klasycznego; (materiał w j. niemieckim).


Korrespondenz mit Friedrich Haase (1808-1867), Professor für klassische Philologie an der Universität Breslau; die Briefe stammen von zwei seiner Freunde aus Magdeburg, die ebenfalls Lehrer in Schulpforta gewesen waren: Karl Rudolf Fickert (1807-1880), klassischer Philologe und Theologe, Gymnasiallehrer, Direktor des St.-Elisabeth-Gymnasiums in Breslau, und Ernst Grubitz (1809-1889), klassischer Philologe, Gymnasiallehrer, Bürgermeister , Stadtschulrat und Stadtbibliothekar zu Magdeburg; (Material auf Deutsch).


All Documents

 
 
 
 

97 ITEMS

 74% NOT STARTED

 26% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

 
 
 
 

14 ITEMS

 64% NOT STARTED

 36% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

 
 
 
 

35 ITEMS

 80% NOT STARTED

 20% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

 
 
 
 

8 ITEMS

 38% NOT STARTED

 63% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

 
 
 
 

12 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

 
 
 
 

761 ITEMS

 95% NOT STARTED

 5% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

 
 
 
 

102 ITEMS

 95% NOT STARTED

 5% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

 
 
 
 

77 ITEMS

 94% NOT STARTED

 6% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

 
 
 
 

30 ITEMS

 97% NOT STARTED

 3% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

 
 
 
 

18 ITEMS

 89% NOT STARTED

 11% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

 
 
 
 

12 ITEMS

 0% NOT STARTED

 100% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED

 
 
 
 

58 ITEMS

 97% NOT STARTED

 3% EDIT

 0% REVIEW

 0% COMPLETED


Zwycięzcy Wrocławskiego Tygodnia Transkrypcji!

Najlepszy transkrybent w jęz pol.: Maciej Rajski

Transkrypcja dok. niem.: Zdzisław Koczarski 

Największa liczba znak. i wzbogaceń: Zdzisław Koczarski

Najlepsza prezentacja: Martyna Truszczyńska

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Transcription Week Progress

Unfortunately there are currently no stats available for

Unfortunately there are currently no stats available for

Top Transcribers

 • 1

  Zdzisław Koczarski

  225 Miles in this campaign

  52,261 Characters in this campaign | 225 Enrichments

 • 2

  Maciej Rajski

  114 Miles in this campaign

  23,972 Characters in this campaign | 133 Enrichments

 • 3

  Martyna Truszczyńska

  113 Miles in this campaign

  25,429 Characters in this campaign | 107 Enrichments

 • 4

  Adrianna Kunysz

  110 Miles in this campaign

  26,199 Characters in this campaign | 102 Enrichments

 • 5

  Karolina Jankowska

  102 Miles in this campaign

  25,587 Characters in this campaign | 89 Enrichments

 • Next