🖉 Start Transcription
story-img

Stanowisko Azji w historii ludzkości

PROGRESS

START DATE 2022-06-01 TRANSCRIBERS1