Transcribe

Emil Zegadłowicz’s papers on education and his teaching workPapiery Emila Zegadłowicza dotyczące szkolnictwa i jego pracy pedagogicznej

Contents of the unit: brulion of the agreement on teaching mathematics in Collegium Marianum 1914 k. 1; course program for cultural and educational workers, Institute of Education and Culture Staszica 1919 k. 2; brulion of the greeting text of the inspector and teachers written by Emil Zegadłowicz’s hand k. 3; a letter to the directorate of general secondary schools, teachers' seminars and vocational schools in the District from the Krakow School District Board on the lectures of Emil Zegadłowicz on Stanisław Wyspiański 1932 k. 4 (print you have.); letter from the Minister of Religious Denominations and Public Education regarding the celebration of the 15th. anniversary of independence in schools, ep. you have. With handwritten note from P. prof. Zegadłowicz and stamp: Conservatory of Music in Katowice 1933 k. 5; circular of the School District Board 0 of Lviv near 6; one million letters from Emil Zegadłowicz to the management of the Silesian Conservatory in Katowice, 1937 k. 7; sketch of Zegadłowicz’s memorial for the creation of a school of painting and drawing in Silesia near 8-10; list of students of the first year of art history, part of names inscribed with the hand of Zegadłowicz k. 11; list of students who undertook to attend civic lessons at the Conservatory of Music in Katowice, k. 12.
Zawartość jednostki: brulion umowy w sprawie nauczania matematyki w „Collegium Marianum” 1914 k. 1; program kursu dla pracowników kulturalno-oświatowych, Instytut Oświaty i Kultury im. Staszica 1919 k. 2; brulion tekstu powitania inspektora i nauczycieli napisany ręką Emila Zegadłowicza k. 3; pismo do dyrekcji szkół średnich ogólnokształcących, seminariów nauczycielskich i szkół zawodowych w Okręgu od Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego w sprawie odczytów Emila Zegadłowicza o Stanisławie Wyspiańskim 1932 k. 4 (odbitka masz.); pismo Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie obchodów 15. rocznicy odzyskania niepodległości w szkołach, odb. masz. z odręcznym dopiskiem P. prof. Zegadłowicz i pieczątką: Konserwatorium Muzyczne w Katowicach 1933 k. 5 ; okólnik Kuratorium Okręgu Szkolneg0 Lwowskiego k. 6; brulion pisma Emila Zegadłowicza do dyrekcji Konserwatorium Śląskiego w Katowicach 1937 k. 7; szkic memoriału Zegadłowicza o utworzenie szkoły malarstwa i rysunku na Śląsku k. 8-10; lista uczniów I roku historii sztuki, część nazwisk wpisana ręką Zegadłowicza k. 11; lista uczniów, którzy zobowiązali się uczęszczać na lekcje nauki obywatelskiej w Konserwatorium Muzycznym w Katowicach k. 12.

Show More
 
 
 
 

CREATOR

pl: Zegadłowicz, Emil (1888-1941)

DATE

1914 - 1937

LANGUAGE

pol

ITEMS

16

INSTITUTION

http://data.europeana.eu/organization/1482250000024038001

PROGRESS

START DATE
TRANSCRIBERS
CHARACTERS
LOCATIONS
ENRICHMENTS

Generating story statistics and calculating story completion status!

METADATA

Creator

file:///usr/local/tomcat/webapps/#agentOf:nhwnfl3_1

Rights

Public domain
Domena publiczna

Language

pol

Identifier

#nhwnfl3

Country

Poland

DatasetName

721_Uniwersytet_Jana_Kochanowskiego

Begin

1914

End

1937

Language

pl

Agent

pl: Zegadłowicz, Emil (1888-1941) | file:///usr/local/tomcat/webapps/#agentOf:nhwnfl3_1

Created

2022-03-17T11:49:51.962Z
2022-03-17T11:49:59.676206Z
2022-03-17T11:49:59.676879Z
file:///usr/local/tomcat/webapps/#timeSpanOf:nhwnfl3_1

Record ID

/721/_nhwnfl3

Discover Similar Stories

 
 
 
 

Alfred Hunton's Small Book and papers

32 Items

Small Book & medals & papers (inside) || Alfred Hunton, 3rd then 9th Norfolk Regiment, was the grandfather of Jill Gooch who has contributed his Soldiers' Small Book with medals, badges and service papers. He was a shoemaker - a family tradition (the contributor and her parents also worked in the shoe industry). No story is attached to A. Hunton; nothing has passed down to the family. One of the medals belonged to Pte Wright, but his identity is unknown. The cap badge (Royal Artillery) is also unrelated.

Go to:
 
 
 
 

Milisav Milosevic with family on his 100th birthday and Milisav in Thessaloniki

1 Item

Two pictures from book Pusta Reka i Pustorečani by Milutin Đorđević. On one Milisav is celebrating his 100th birthday with family members and on the other he is standing with Greek guard of honor.

Go to: