🖉 Start Transcription
story-img

Stāsts no viena patiesiga liecinieka ta Kunga Jesus Kristus ar vārdu Jānis Guss

PROGRESS

START DATE 2022-12-21 TRANSCRIBERS0