Transcribe

Langerfelde Dzīves stāsts

Langerfelde (1733–?) ir vācu hernhūtiete.

Show More
 
 
 
 

CREATOR

Ēverss | Gusts | 1787-1851

DATE

-

LANGUAGE

lav

ITEMS

15

INSTITUTION

http://data.europeana.eu/organization/1482250000004671135

PROGRESS

START DATE
TRANSCRIBERS
CHARACTERS
LOCATIONS
ENRICHMENTS

Generating story statistics and calculating story completion status!

METADATA

Creator

Ēverss | Gusts | 1787-1851

Type

Handwritting

Language

lav
lv

Identifier

77797

Country

Latvia

DatasetName

96_RoL_NLLatvia_Collection_72393

Language

lv

Created

2019-08-27T08:49:49.686Z
2019-08-27T08:49:49.660Z
2019-08-27T08:49:49.661Z
Ap 1849

Record ID

/96/77797

Discover Similar Stories

 
 
 
 

RIX06_011 Lizetes Katrīnas Druvmales ģimenes stāsts

35 Items

Lizete Katrīna Druvmale, dz. Stuļģe (dz.1875.g.). Mācījusies par vecmāti (Rīgas Jurjāņa vecmāšu skolā, kuru beigusi 1911. gada 28. maijā). 1914. gadā Lizetes ģimene dodas uz Permu, jo no Rīgas tiek evakuēta krievu-franču rūpnīca “Provodņiks”, kas ražo gumiju un gumijas produkciju. Latvijā ģimene atgriežas 1919. gadā, beidzoties karam. Uz Permu dodas kā diplomēta vecmāte, arī Permā strādājusi par vecmāti. (Fotogrāfija - studiju biedrenes vecmāšu skolā, ap 1911-1914. gadu, Rīga. Objekts - ārsta klausule (stetoskops) (nr.151), ņemta līdzi uz Permu). Fricis Druvmalis strādāja “Provodņikā”. Bērni Anna un Kārlis. Fotogrāfija (apaļa)- 1918. gads. Ģimenes bilde Permā, vecāki un bērni. Fotogrāfija - bilde uz kartona pamata. Meita Anna apm.8 gadu vecumā, pie mācību grāmatām. Autobiogrāfija (papīra lapiņa) Rakstītāja ir Annas meita Regīna Rake (dz. Šīmane). Zāļu cenu lapiņa, Riga 191? gads. Draudzeņu fotogrāfijas (6) - sūtītas Annai uz Permu. Fotogrāfija - kungs pie galda, Nikolajs Mitenbergs Lizetes brālēns. Grāmatiņa Ka eeguht naudu?, jeb Bagatibas atslega. (1914. gads) - Grāmatas lapas ir neatrieztas - stāstītāja nosmej, ka visdrīzāk tāpēc nekad nav kļuvuši bagāti. Elizabete Druvmale (dz. Auzina), Kārļa Druvmaļa sieva (precējusies 1930. gadā). Siguldā visu mūžu spēlējusi pašdarbības teātrī. Spēlējusi Ostrovska Ķiršu dārzā, tāpēc vīrs Kārlis solījis iestādīt sievai ķiršu dārzu, ko arī izdarījis (savu māju dārzā, Baznīcas ielā (tagad Raiņa) 11). - 5 ģimenes fotogrāfijas un grāmata Saulainais stūrītis - luga, ar piezīmēm (visdrīzāk darba materiāls). Lizete Druvmale līdz mūža galam Siguldā strādāja par pagasta vecmāti. Gāja bojā 1944. gada septembrī, aviācijas uzlidojuma laikā savainota un no ievainojumiem mirusi. Apglabāta Siguldā (visa ģimene). Fricis miris ar plaušu vēzi, 1928. gada. || Fotogrāfija - Lizete kopā ar studiju biedrenēm vecmāšu skolā, ap 1911-1914.g. Objekts - ārsta klausule (stetoskops) (objekta nr.151), ņemta līdzi uz Permu Fotogrāfija (apaļa)- 1918.gads. Ģimenes bilde Permā, vecaki un bērni. Fotogrāfija - bilde uz kartona pamata. Meita Anna apm.8 gadu vecumā, pie macībām., 1909.g. Autobiografija (papira lapiņa) Rakstītaja ir Annas meita Regīna Rake (dz. šīmane). Zāļu cenu lapiņa, Riga 191? gads. Draudzenu fotogrāfijas (6) - sūtītas Annai uz Permu. Fotografija - kungs pie galda, Nikolajs Mitenbergs Lizetes brālens. Grāmatiņa Ka eeguht naudu?, jeb Bagatibas atslega. (1914.gads)

Go to: