Transcribe

BM002 Josef Skopal | korespondence z války

Dopisy s budoucí manželkou Marií - Dopisy s přáteli a rodinnými příslušníky - Dopisnice - lazaret v Brucku, Halič, Kutná Hora - Součástí krabička z Felt Post
Pan Skopal (roč. 1890?), učitel (pocházel z rodiny učitelů), narukoval v roce 1914 na frontu do Haliče - 8. pluk, v sestavě 7. divize společně s jihlavským 81. plukem. Brzy byl zraněn (7. 9. 1914), byl převezen do nemocnice v Kutné Hoře. Není jasné, zda se vrátil na frontu. Dopisy z Kutné hory budoucí manželce Marii nemusely procházet cenzurou, jsou přesné. Pravděpodobně byly poslány přes další osobu - např. sestřičku civilní poštou. V dopisech systém šifer - velmi cenné. V dopisech i kresba průstřelu nohy, aby si přátelé dokázali představit zranění. Uzdravil se, po válce působil jako učitel, byl aktivní v učitelských spolcích, hodnostář v Sokolu, úřední cenzor pro kino ve Vážanech u Rousínova. Měl dva syny a dceru. Zemřel nečekaně na počátku 30. let.

Show More
 
 
 
 

CONTRIBUTOR

Tomáš Měšťánek

DATE

/

LANGUAGE

ces

ITEMS

55

INSTITUTION

Europeana 1914-1918

PROGRESS

START DATE
TRANSCRIBERS
CHARACTERS
LOCATIONS
ENRICHMENTS

Generating story statistics and calculating story completion status!

METADATA

Source

UGC

Contributor

europeana19141918:agent/bbc45f155c5e7a0162b11b4e6b78c5c7

Date

1914

Type

Story

Language

ces
Čeština

Country

Europe

DataProvider

Europeana 1914-1918

Provider

Europeana 1914-1918

Year

1914

DatasetName

2020601_Ag_ErsterWeltkrieg_EU

Begin

1914

End

1914

Language

mul

Agent

Josef Skopal | europeana19141918:agent/a766aa424473bd5ab5a5d54a220ac037
Tomáš Měšťánek | europeana19141918:agent/bbc45f155c5e7a0162b11b4e6b78c5c7

Created

2019-09-11T08:18:07.768Z
2020-02-25T08:21:23.604Z
2016-04-16 11:53:46 UTC
2016-06-15 14:38:49 UTC
2016-06-15 14:38:50 UTC
2016-06-15 14:38:51 UTC
2016-06-15 14:38:53 UTC
2016-06-15 14:38:54 UTC
2016-06-15 14:38:55 UTC
2016-06-15 14:38:57 UTC
2016-06-15 14:38:58 UTC
2016-06-15 14:38:59 UTC
2016-06-15 14:39:00 UTC
2016-06-15 14:39:01 UTC
2016-06-15 14:39:03 UTC
2016-06-15 14:39:05 UTC
2016-06-15 14:39:07 UTC
2016-06-15 14:39:08 UTC
2016-06-15 14:39:10 UTC
2016-06-15 14:39:11 UTC
2016-06-15 14:39:12 UTC
2016-06-15 14:39:13 UTC
2016-06-15 14:39:14 UTC
2016-06-15 14:39:15 UTC
2016-06-15 14:39:16 UTC
2016-06-15 14:39:17 UTC
2016-06-15 14:39:18 UTC
2016-06-15 14:39:19 UTC
2016-06-15 14:39:20 UTC
2016-06-15 14:39:21 UTC
2016-06-15 14:39:22 UTC
2016-06-15 14:39:23 UTC
2016-06-15 14:39:24 UTC
2016-06-15 14:39:25 UTC
2016-06-15 14:39:27 UTC
2016-06-15 14:39:28 UTC
2016-06-15 14:39:29 UTC
2016-06-15 14:39:30 UTC
2016-06-15 14:39:31 UTC
2016-06-15 14:39:32 UTC
2016-06-15 14:39:33 UTC
2016-06-15 14:39:34 UTC
2016-06-15 14:39:35 UTC
2016-06-15 14:39:37 UTC
2016-06-15 14:39:39 UTC
2016-06-15 14:39:40 UTC
2016-06-15 14:39:41 UTC
2016-06-15 14:39:42 UTC
2016-06-15 14:39:45 UTC
2016-06-15 14:39:46 UTC
2016-06-15 14:39:47 UTC
2016-06-15 14:39:48 UTC
2016-06-15 14:39:50 UTC
2016-06-15 14:39:52 UTC
2016-06-15 14:39:53 UTC
2016-06-15 14:39:54 UTC
2016-06-15 14:39:55 UTC
2016-06-15 14:39:56 UTC

Provenance

BM16

Record ID

/2020601/https___1914_1918_europeana_eu_contributions_20725

Discover Similar Stories

 
 
 
 

PH372 Josef (Henry) Zahradník a jeho korespondence z Ameriky

6 Items

Dva diplomy za podporu ČS legií - od Českého sdružení a National Bohemian Alliance. Fotografie přítele z francouzské fronty v uniformě americké armády a fotografie jeho jednotky s psaním od přítele. || Josef (Henry) Zahradník se narodil v Lánech u Nové Paky kolem roku 1887, v Liberci se vyučil pekařem. Tam byly kasárny, kde pan Josef Zahradník viděl drilovat vojáky a zařekl se, že do války nikdy nepůjde. Před válkou emigroval do Ameriky, a to z existenčních a také etických důvodů. V Americe hodně cestoval a poznával lidi, vždy se na nějakou chvíli někde usadil a prosadil se se svým pekařským řemeslem, čímž si šetřil na další cesty. O svých cestách později často vyprávěl svým vnoučatům, mezi nimi také paní Haně Kulajové. Od začátku svého amerického pobytu se účastnil různých krajanských aktivit a byl členem krajanských spolků. V jeho pozůstalosti se dochovaly dva diplomy za příspěvky na osvobození Českého národa a stvrzenky těchto plateb. Dochovaly se také zbytky korespondence s přítelem z fronty z amerických jednotek, který mu posílá svoji podobiznu a fotografii své pochodující jednotky. Z Ameriky se Josef Zahradník vrátil do Čech v roce 1930, na přímluvu Vojty Beneše nebyl odveden do armády ani po svém návratu do Československa. V Hořicích v Podkrkonoší si založil pekárnu, kterou po únoru 1948 dobrovolně odevzdal státu a do smrti kolem roku 1965 v ní pracoval jako pekař.

Go to:
 
 
 
 

PH067 Josef Paukert | válečná korespondence

4 Items

Josef Augustin Paukert, sochař, rakousko-uherská armáda || Josef Augustin Paukert, voják rakousko-uherské armády, který sloužil na Balkáně u dělostřelecké baterie (není jisté na jakých místech, v rodině se udává Boka Kotorská či Soča). Povoláním byl sochař, známý také svými návrhy medailí a vyznamenání, a to jak za 1. republiky, tak již za Rakouska-Uherska. Již před první světovou válkou byl pracovně 10 let v Římě. Byl součástí umělecké elity, znal se s mnoha význačnými umělci doby (Kotěra, Štursa, Špála, atd.).

Go to:
 
 
 
 

PH072 Václav Svoboda | dopisy a fotografické album z války

68 Items

Václav Svoboda, rakousko-uherský voják. Již před válkou byl vojákem z povolání. Jako rakousko-uherský voják padl na území bývalé Jugoslávie do zajetí. Další jeho válečné osudy nejsou příliš známé (možná byl na konci války v italských legiích). I po válce pokračoval ve vojenském řemesle. Sloužil např. v Užhorodu a v Mostě. Krátce po skončení 2. světové války byl velitelem zajateckého (internačního) tábora v Motole. Pozůstalost obsahuje jednak fotografické album, dále také jednotlivé fotografie a dva dopisy z válečného období. || Fotografie, dopisy, rakousko-uherská armáda, zajetí

Go to: