🖉 Start Transcription
story-img

Dedicatie van haar autografenalbum aan de inscriptoren / door Louise Westermann-Heinze (1837-1929)