🖉 Start Transcription
story-img

Nuotrauka Baltijos kelio dieną

Europeana 1989 - Vilnius, 9-10.08.2013Nuotraukoje Baltijos kelio dieną Saulius Kolyta (L. Abraitytės sūnus) su sūnumi Mykolu.