🖉 Start Transcription
story-img

Spalvota nuotrauka Baltijos kelyje

Spalvota nuotrauka daryta iš skaidrės. 1989 m. rugpjūčio 23 d. Drėmų trijų kartų šeima stovi Baltijos kelyje už Vilniaus prie Maišiagalos.Europeana 1989 - Vilnius, 9-10.08.2013Tuo laikotarpiu spalvotos nuotraukos buvo daromos tik iš skaidrių.