🖉 Start Transcription
story-img

Mitingas Kalnų parke

Europeana 1989 - Vilnius, 9-10.08.2013Nuotraukoje iš laikraščio 1989 m. rugsėjo 2 d. Kalnų parke vykusiame mitinge, kurį organizavo Tarpnacionalinė koordinacinė asociacija matome dalyvaujančius prof. V. Landsbergį, N. Medvedevą, S. Dušauską-Duš, A. Juozaitį, L. Bartkienę, prof. K. Uosį ir kt.