🖉 Start Transcription
story-img

Laiško, adresuoto TSRS liaudies deputatų Antrajam suvažiavimui ir M. Gorbačiovui, kopija

1989 m. rugpjūčio 27 d. laiško, adresuoto TSRS liaudies deputatų Antrajam suvažiavimui ir TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkui M. Gorbačiovui, pasirašyto Vytauto Landsbergio, Justino Marcinkevičiaus, Romualdo Ozolo, Kazimiero Motiekos, Mečio Laurinkaus, Juliaus Juzeliūno, Romo Gudaičio, Kazimiero Uokos ir Marcelijaus Martinaičio (taip pat Antano Buračo, Kazimieros Prunskienės, ir Zigmo Vaišvilos pavardės be parašų), kuriame protestuojama prieš TSKP CK vardu po Baltijos kelio paskelbto pranešimo „Dėl padėties tarybinio Pabaltijo respublikose“.Europeana 1989 - Vilnius, 9-10.08.2013

Show More