🖉 Start Transcription
story-img

LPS mokyklos grupės informacija dėl Sąjūdžio spaudos platinimo mokykloje

LPS mokyklos grupės informacija dėl Sąjūdžio spaudos platinimo Panevėžio 14-je vid. mokykloje. Ranka rašytas tekstas.

PROGRESS

START DATE 2019-10-02 TRANSCRIBERS2