🖉 Start Transcription
story-img

Elmāra Laviņa iesniegums par izstāšanos no Komunistiskās partijas

Elmāra Laviņa iesniegums par izstāšanos no Komunistiskās partijas, kurā viņš lūdz izslēgt sevi no Komunistiskās partijas sakarā ar represijām, kas vērstas pret viņu 1987. gadā, kā arī pieprasa samaksāto biedra naudu (1 050 rubļu) pārskaitīt Latvijas Tautas frontes labā.

PROGRESS

START DATE 2020-01-09 TRANSCRIBERS0